top of page

Засновник єдиної літературної мови приазовських греків - румейську, поет, письменник, драматург, перекладач, талановитий журналіст, велика людина - і все це Костоправ.

Костоправ Георгій Антонович

bottom of page